Om si Societate

Sustenabilitate

Transferabilitate
 
Programul de formare dezvoltat, inclusiv aplicatiile software vor ramâne la dispozitia sistemului educational, pentru alte cadre didactice interesate sa-si îmbunatateasca competentele si sa îsi dezvolte parcursul profesional. Dupa finalizarea proiectului, portalul va fi constant actualizat cu informatii, stiri si resurse utile, precum si cu linkuri catre cursuri specializate pentru cadrele didactice, constituind un pachet important de resurse si noutati, oricând la dispozitia celor interesati. Cursurile online dezvoltate în proiect vor ramâne la dispozitia cadrelor didactice care doresc sa reia formarea si vor fi disponibile si pentru alte cadre didactice interesate sa-si îmbunatateasca competentele de proiectare curriculara si sa îsi dezvolte parcursul profesional. Centrul virtual de resurse creat va putea fi ameliorat continuu cu resurse relativ reduse, pe baza observatiilor si propunerilor utilizatorilor, în functie de nevoile lor de formare si de necesitatile de dezvoltare profesionala. Portalul va oferi posibilitatea formarii de calitate utilizând resurse minime, combinata cu o oferta de informare moderna si rapida, elemente care constituie avantaje imbatabile în peisajul ofertelor pentru cadre didactice. Nu în ultimul rând, resursele si continutul cursurilor puse la dispozitia cadrelor didactice pot constitui un important punct de plecare si suport pentru programele de pregatire initiala a cadrelor didactice desfasurate în universitati, fiind astfel vizat si un important numar de studenti care doresc sa devina cadre didactice. Suportul de curs si modul de implementare a programului de formare pentru grupul tinta vizat pot constitui un model generic de multiplicare a demersului pentru toate disciplinele din învatamântul pre-universitar. 
 
 
Abordare integrata 
 
Partenerii implicati în proiect vor integra experienta acumulata în strategiile organizationale. În cazul Solicitantului, acesta va putea include programul de formare în strategia de formare continua a altor cadre didactice. Partenerul 1 poate utiliza experienta dobândita pentru a îmbunatati setul de bune practici în programele proprii de formare. Partenerul 2 va putea utiliza rezultatele proiectului în fundamentarea parteneriatelor viitoare pe programe de cercetare în domeniul educatiei. Partenerul 3 va putea dezvolta strategii viitoare complexe de informare si diseminare bazate pe achizitiile din proiect. Rezultatele acestui demers vor fi vizibile pe termen lung în cresterea competitivitatii si calitatii capitalului uman reprezentat de elevii de azi. De aceea ele vor putea fi integrate în orice politica si strategie si la orice nivel care îsi propune unul din obiectivele: cresterea competitivitatii pe piata muncii, formarea cadrelor didactice, dezvoltarea competentelor în vederea integrarii pe o piata a muncii în continua schimbare. 
 
 
Sustenabilitate financiara
 
Echipa de 84 de formatori ramâne si dupa finalizarea proiectului disponibila la nivelul întregii tari pentru a organiza si sustine programul de formare propus în proiect, în cadrul CCD-urilor. De asemenea ele pot fi o resursa importanta atât pentru CCD cât si pentru scoli/licee în dezvoltarea de proiecte locale (granturi) si obtinerea de finantare prin POSDRU prin replicarea proiectului la nivel local/regional. În mod similar, cadrele didactice din grupul tinta vor constitui persoane-resursa pentru comunitate si pentru scoala, capabile sa initieze si sa dezvolte programe de formare pentru colegi si pentru comunitatea locala, finantate prin liniile de finantare ale POSDRU (granturi).
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.