Om si Societate

ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA DE EXPERȚI PE TERMEN SCURT

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/53889

Titlul proiectului: „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învățământ”

 

ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA DE EXPERȚI PE TERMEN SCURT

 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă anunţă lansarea procesului de selecţie pentru 2 poziții de experți pe termen scurt pentru sprijinirea echipei de implementare și management în derularea activităților din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/53889.

Perioada de depunere a candidaturilor este: 15-16.11.2012.

Pot depune candidaturi (CV, documente suport care să ateste informațiile menționate în CV) în vederea selecției persoanele care îndeplinesc următoarele condiții, după cum urmează:

  • pentru poziția expert educațional:

ü  au absolvit o instituție de învățământ superior cu studii de licență și au experiență în domeniul educațional;

ü  au experiență de lucru de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile: evaluare și curriculumul școlar;

ü  au experiență în dezvoltarea proiectelor educaționale.

  • pentru poziția expert analist financiar:

ü  au absolvit o instituție de învățământ superior cu studii de licență, finalizate în domeniul economic;

ü  au experiență de cel puțin 1 an în domeniul implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

ü  au experiență în activitatea de analiză și prognoză financiară.

Candidații sunt invitați să transmită un CV-ul detaliat privind relevanța expertizei personale în domeniu, documente suport, recomandări care să susțină informațiile cuprinse în document. Aplicaţiile celor interesați se vor depune la sediul proiectului din str. Spiru Haret, nr. 12, et. 2, sector 1, București, Secretariat UMPFE.

Analiza aplicaţiilor şi ierarhizarea candidaturilor vor fi efectuate de către Comisia de selecţie în data de 20.11.2012. Rezultatul procesului de selecţie va fi afişat pe site-ul proiectului.

Eventualele contestaţii vor putea fi trimise în termen de 24 de ore de la anunțarea rezultatului evaluării. Soluţionarea acestora se va face în ziua următoare depunerii contestațiilor de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

 

Ajutor

Această secțiune conține partea de noutăți introduse la nivel de portal. Prin acționarea submeniului, se deschide în zona de conținut a portalului, o pagină nouă ce conține un maxim de 10 astfel de link-uri către documentele de acest tip. Se afișează titlul, o parte din descriere și un link către documentul complet “Citește mai mult”. Acest comportament este întâlnit și la apăsarea pe titlul documentului de tip noutate ce se dorește a fi vizualizat.

Ultimele noutăți apar și în partea dreaptă a portalului după cum se poate vedea și în imaginea de mai sus.

RSS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.