Om si Societate

planificare calendaristica religie

Planificare calendaristică Anul şcolar : 2013 – 2014 Nr. crt Unitatea de învaţare Competenţe specifice Conţinuturile învăţării Nr. ore Săptămâna Perioada SEMESTRUL I 1 Credinţa şi Sfintele Taine Mântuitoare ( Notiuni de catehism) • Lecţie intoductivă *-recapitulare 1 S1 16-20.09 2.1;4.2 • Rugăciunea Domnească . Cele şapte cereri 2 S2- S3 23-27.09 30.09-4.10 1.1;2.1 • Sfânta Taină a Cununiei 1 S4 7-11.10 1.1;2.1 • Sfânta Taină a Preoţiei 1 S5 14-18.10 1.1;2.1 • Sfânta Taină a Maslului 1 S6 21-25.10 • Evaluare 1 S7 28.10-1.11 2. Iisus Hristos - Mântuitorul lumii. (Noţiuni de catechism şi morală creştină) 1.2;3.1;4.2 •Hristos binecuvântează familia -Minunea din Cana Galileeii 1 S8 4-8.11 1.2;3.1;4.2 • Răsplata credinţei şi a ascultării - Pescuirea minunată 1 S9 11-15.11 1.2;3.1;4.2;5.2 • Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi 1 S10 18-22.11 1.2;3.1;4.2;5.2 • Stăruinţa în rugăciune - Femeia canaaneancă 1 S11 25-29.11 • Evaluare 1 S12 2-6.12 • Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori alese ale sufletului românesc * 2 S13-S14 9-13.12 16-20.12 VACANŢĂ DE IARNǍ : 21 decembrie 2013- 5 ianuarie 2014 3. Sfinţirea Timpului (Noţiuni de liturgică) 3.3 • Postul în viaţa noastră. Împărţire şi importanţă 2 S15-S16 6-10.01 13-17.01 Recapitulare şi evaluare semestriala 2 S17-S18 20-24.01 27-31.01 VACANŢǍ INERSEMESTRIALǍ 3-7 februarie 2014 SEMESTRUL al II lea 3 Sfinţirea Timpului (Noţiuni de liturgică) 3.3;3.4 • Maica Domnului 1 S1 10-14.02 3.3; • Sărbători în cinstea sfinţilor 1 S2 17-21.02 • Povestiri religios-morale * 1 S3 24-28.02 4. Biserica în primele veacuri creştine ( Noţiuni de Istorie Bisericească universală) 2.2;3.2;3.4; • Primii martiri creştini 1 S4 3-7.03 2.2;3.2;4.3 • Martiri creştini în Dacia, în secolele III-IV 1 S5 10-14.03 2.2;3.4;4.3 • Edictul de la Milan. Sf. Împăraţi Constantin și Elena 1 S6 17-21.03 *Evaluare 1 S7 24-28.03 Urcuş spre Înviere :Patimile, Răstignirea Îngroparea* 1 S8 31.03-4.04 7-11 aprilie 2014 Școala altfel:“Sa stii mai multe, sa fii mai bun” 14-21 aprilie VACANŢǍ DE PRIMǍVARǍ Învierea Domnului în sufletul meu* 1 S9 22-25.04 5. Spiritualitate şi viaţă creştină 2.2;3.2;4.3 • Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Botezătorul 1 S10 28.04- 2.05 2.2;3.2;4.3; • Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 1 S11 5-9.05 3.2;4.3 • Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 1 S12 12-16.05 Povestiri despre minunile săvârşite de cei trei sfinți* 2 S13-S14 19-23.05 26-30.05 • Recapitulare şi evaluare anuală 2 S15-S16 2-6.06 9-13.06 • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 S17 16-20.06

Comentarii

Planificarea şi proiectarea didactică reprezintă o necesitate în logica demersului educativ pentru că structurează,organizează,orientează demersul didactic, astfel incat activitatea didactică să nu reprezinte un moment de inspiraţie al profesorului ci un parcurs bine gândit dinainte, pentru a se ajunge la îndeplinirea obiectivelor propuse şi formarea competenţelor vizate.

Proiectarea didactică nu poate să lipsească din preocupările învăţătorilor şi profesorilor, pentru că o lecţie bună este întotdeauna rezultatul unei proiectări corespunzătoare. Documentul de proiectare trebuie să fie un instrument necesar de lucru pentru cadrul didactic
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.