Om si Societate

Blog-uri

curriculum_grupa AB 2

Din perspectiva experienței didactice pe care o aveți, este personalizarea curriculumului o realitate? Argumentați răspunsul.

Româna

Evaluarea

Cum evaluăm? Ne familiarizăm cu problematica evaluării, cu standardele și criteriile de notare; stabilim competențele ce urmează a fi evaluate; elaborăm probele de evaluare cu cerințe clare (testele le construim pe taxonomia lui Bloom); dăm testul propriu-zis; corectăm și apoi justificăm. Așadar, întregul demers didactic se reflectă în evaluare.

Româna

PROBA grupa 2 AB

Cum vi se pare platforma?

Româna

Planificarea anuală

Planificăm conform programei școlare în uz (nu după manual); realizăm în mod coerent asocierea dintre: competențe generale, competențe specifice, conținuturi, evaluare; identificăm unitățile de învățare; alocăm timp corespunzător fiecărei unități de învățare; corelăm activitățile de învățare cu resursele de care dispunem; personalizăm parcursul de învățare al elevilor în funcție de particularitățile clasei, iar la observații, consemnăm aspectele actuale.

Româna

Curriculum

Româna

Cadru didactic

Sa reflectam la :"Cadrul didactic-un profesionist in sistemul de invatamant"

Româna

Internetul

Sunteti pro sau contra Internet? Argumentati

Româna

Metodele interactive

Deși necesită spațiu adecvat, încadrare în timp și mult material didactic, mtodele interactive sunt metode moderne foarte eficiente. Elevii sunt interesați, devin curioși, își îndeplinesc sarcinile cu plăcere, învață să coopereze în echipă și se bucură de finalitatea activității la care au participat.

Româna

Strategie didactica

Prof. GHINEA  MARIA

STRATEGIE DIDACTICĂ METODA KOLB

 Disciplina Religie Ortodoxă

Subiectul –  Rolul tineretului în apărarea vieţii- degradarea demnităţii umane

 

 

Etape ale ciclului de învăţare experienţială

Româna

Pagini

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.