Om si Societate

31.01.2013 Comunicat lansare Newsletter 3

Data publicare: 
Joi, Ianuarie 31, 2013

   Bucureşti

31 ianuarie 2013

 

 

COMUNICAT

 

Avem deosebita plăcere de a informa pe cei interesaţi, cadre didactice, factori de decizie la nivel local şi naţional, reprezentaţi ai autorităţilor locale şi centrale, de apariţia celui de-al treilea număr al Newsletter-ului elaborat în cadrul proiectului Cadru didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ.

Newsletter-ul de proiect nr 3 prezintă argumentele implementării proiectului în sistemul de educaţie, stadiul implementării proiectului, feedback-ul primit din partea formatorilor în ceea ce priveşte interesul cursanţilor. De asemenea, este prezentat corpul de formatori creat la nivel naţional special pentru susţinerea acestui program de dezvoltare profesională care se adresează cadrelor didactice.  

Proiectul Cadru didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ POSDRU/87/1.3/S/53889 este implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în parteneriat cu Siveco România SA, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie - TEHNE şi SC Millenium Design Group SRL. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”. Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă în valoare de 13.926.074,97 lei.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ”, puteţi contacta echipa MEN-UMPFE la adresa de mai jos:

 

Ministerul Educaţiei Naţionale

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Tomescu George Cristian, PFA – manager proiect

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.