Om si Societate

30.05.2011 Comunicat de presa - Conferinta de lansare

Data publicare: 
Luni, Mai 30, 2011

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul Major de Intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

30.05.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Privind conferinţa de lansare din cadrul proiectului “Cadrul Didactic – Un Profesionist

În Sistemul De Învăţământ”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

 din perioada

14-16 aprilie 2011

 

În perioada 14-16 aprilie 2011 a avut loc Conferinţa de lansare, desfăşurată în cadrul proiectului “Cadrul Didactic – Un Profesionist În Sistemul De Învăţământ”, proiect demarat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE), cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea calităţii în învăţământul preuniversitar. Iar acest obiectiv nu poate fi realizat decât prin intermediul cadrelor didactice. Astfel proiectul urmăreşte îmbunătăţirea permanentă şi formarea profesională continuă a dascălilor, cu specializare în aria curriculară „Om şi Societate”. 

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 5.000 cadre didactice care nu au obţinut definitivatul şi/sau gradele didactice. În contextul actual, posibilităţile de formare continuă pentru pregătirea acestor examene sunt reduse.  

Pe parcursul desfăşurării conferinţei au luat cuvântul Prof. dr. Tiberiu Velter, director UMPFE, Prof. Radu Jugureanu, Prof. dr. Delia Ardelean, Prof. Otilia Palea, Prof. Eugen Stoica, Prof. Angela Teşileanu, Prof. Elena Bălan, Prof. Dorina Chiriţescu, Prof. Doru Castaian, Olimpius Istrate.

În cadrul sesiunilor de discuţie au fost abordate teme precum:

·       Abilitarea curriculară

·       Curriculum intenţionat – curriculum realizat

·       Aşteptările elevilor, aşteptările societăţii

·       Actualitate şi desuetudine în limbajul educaţional

·       Calitatea educaţiei – calitatea profesorilor

·       Instituţii cu rol de suport pentru profesioniştii sistemului de învăţământ

·       Blended learning

·       Formarea profesională peste 50 de ani

 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Cadrul Didactic – Un Profesionist În Sistemul De Învăţământ”, puteţi contacta echipa MECTS-UMPFE la adresa de mai jos:

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.