Om si Societate

29.03.2013 Comunicat de presa - Modificare grup tinta

Data publicare: 
Vineri, Martie 29, 2013

Bucureşti

29 martie 2013

 

COMUNICAT

 

Avem deosebita plăcere de a informa că, începând cu data de 26.03.2013,  în cadrul proiectului Cadru didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ POSDRU/87/1.3/S/53889, cadrele didactice care au specialitatea Religie au posibilitatea să se înscrie şi să participe la procesul de formare profesională care se derulează în cadrul proiectului.

La nivel naţional numărul de care didactice care predau această disciplină este de aprox. 2275 de persoane, distribuţia acestora la nivel regional fiind următoarea: (vezi grafic).

Includerea corpului profesoral care predă Religie a apărut ca urmare a semnalelor primite din teren, prin intermediul echipei de formatori, semnale care denotă interesul cadrelor didactice pentru parcurgerea programului de formare profesională organizat şi livrat în cadrul proiectului.

Menţionăm că programul de formare dezvoltat în cadrul proiectului se adresează cadrelor didactice din ciclul secundar inferior şi superior cu specializarea în domeniul disciplinelor din aria curriculară OM şi SOCIETATE.

Proiectul Cadru didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ POSDRU/87/1.3/S/53889 este implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în parteneriat cu Siveco România SA, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie - TEHNE şi SC Millenium Design Group SRL. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă în valoare de 13.926.074,97 lei.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ”, puteţi contacta echipa MEN-UMPFE la adresa de mai jos:

 

Ministerul Educaţiei Naţionale

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Tomescu George Cristian, PFA – manager proiect

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.