Om si Societate

A projektröl

Az Oktatási, Kutatási, Ifijusági és Sport  Minisztérium, a Pályázati Management Alakulata Külföldi Finanszirizással   (MECTS-UMPFE), 2010 December 2-án elinditotta a “A tanár – egy szakember az oktatási rendszerben” cimü projektjét melyet az Europai Szociális Alap (ESZA), Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (POSDRU), 1 Prioritás - „Oktatási és szakképzési támogatás a tudásalapú gazdagsági növekvés és a társadalmi fejlödés”, 1.3 Beavatkozási Terület - „ Az oktatás és képzés humánerőforrás fejlesztése" támogat.

 

A project vissza nem térithető 13.926.074,97 lei támogatásnak örvend, amelyik a telyes elszámolható költségenek a79% -át jelenti és 36 hónap alatt fog a SC Siveco Romania SA, Oktatás Fejlesztési és Innovácios Központ - TEHNE és a SC Millenium Design Group SRL. közössen végrehajtani.

A projekt célja az egyetem elötti oktatás minöségét javitani, a szükséges tanári telyesitmény fejlesztésével, a tanárok  folyamatos képzési javitás megfigyelésével az „Ember és Társadalom” tanterv szakon.

Kihez szól a projekt?

A célcsoport 5000 tanár, akik még nem érték el a kinevezés és/vagy oktatási fokot.

Konkrétan, a jelenlegi gazdasági helyzetben, meg szeretnénk felelni a tanárok korlátozott anyagi lehetőségeiknek, biztosítva számukra a támogatást a folyamatos képzéshez és a kinevezési és/vagy oktatási fokozatnak  megszerzéséhez szükséges vizsgág előkészítését .Hogyan? Ahagyományos képzési formáknak leküzdésével, amelyek látszólag elavultak már, egy modern képzési program kidolgozásával és végrehajtáséval, amelyeket a jelenlegi képzési igényeknek és állandó pedagógiai innovációknak feleljenek meg.

 

Melyek a projekt fő céljai?

- Szakmai fejlődés és ezáltal karrierlehetőségek 5000 tanárokat az országbol;

- a tanárok figyelmét felhivni a diákok fejlesztési igényére és az oktatási kinálat átfogalmazására;

- a jelenlegi modern oktatási koncepció helyes alkalmazása és a tanulok saját szemszögéből tanitási-tanulási tevékenységek szervezése;

 - a tanárok oktatási készségeiknek strukturálása hogy ezáltal a diákok tanulási  készségeiket fejlesszék, hogy megtanulják, hogyan kell tanulni, hogyan kell a társadalomban beilleszkedni és növelni az esélyét annak hogy munkát találjanak.

A program magában foglalja az egyik fő célkitűzését is a fenntartható fejlődés érdekében – jobban felkészült emberek hogy jobban megfeleljenek a jelen és jövöbeli kihivásoknak és felelősen cselekedjenek a jövő generációk számára.

 

Melyek a project fő előnyei?

A projekt célja, hogy hangsúlyozza a tanárok információs technológia eszközök (ICT) használatát a tanítási és tanulási folyamatban. Bár arra számítunk, hogy az IKT használata  a román oktatásban nem jelent problémát, a valóság gyakran az ellenkezőjét állítja. Ezért reméljük, hogy az IKT beépítése a tanárok képzési programjába, a tanárok számára lehetséges lesz:

- az információk folyamatos frissítése és a hiányosságok miatt nem megfelelő alapképzés kiküszöbölése;

- a leckék magas minőségű, mind a tudományos és módszeres elkészitése;

- optimális kezelését a rendelkezésükre alló korlátozott időnek, hogy megfeleljen a tanulók jelenlegi nevelési igényeinek.

 

A végrehajtási folyamat alatt  a prioritások a következők lesznek:

-   akkreditált fejlesztési képzési program

- szoftveralkalmazások kidolgozása és végrehajtása a tanárképzés javításának céljábol (együttműködési portál "Ember és társadalom");

- képzési program végrehajtása (a képzési csapat segitségével)

- a tanárok vizsgáztatása  (25 átruházható professzionális kredit) a képzési program végé.

A projekhez kapcsolatos plussz információkat „A tanár – egy szakember az oktatási rendszerben”-nál ahol a MECTS-UMPFE csapattal a következő cimen léphetnek kapcsolatba:

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.