Om si Societate
29.03.2013 Comunicat de presa - Modificare grup tinta

Bucureşti

29 martie 2013

 

COMUNICAT

 

31.01.2013 Comunicat lansare Newsletter 3

   Bucureşti

31 ianuarie 2013

 

 

COMUNICAT

 

Avem deosebita plăcere de a informa pe cei interesaţi, cadre didactice, factori de decizie la nivel local şi naţional, reprezentaţi ai autorităţilor locale şi centrale, de apariţia celui de-al treilea număr al Newsletter-ului elaborat în cadrul proiectului Cadru didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ.

ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA DE EXPERȚI PE TERMEN SCURT

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/53889

30.05.2011 Comunicat de presa - Conferinta de lansare

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul Major de Intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

30.05.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Comunicat de presa - 31.01.2011

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul Major de Intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

31.01.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cadrul didactic – un profesionist

în sistemul de învăţământ

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.