Om si Societate

comptente generale

picos.mihaela's picture
COMPETENŢE GENERALE / COMPETENŢE SPECIFICE CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII OMULUI 1.2 Recunoaşterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile şi învăţăturile Sale Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente 3.1 Prezentarea structurii şi a importanţei Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii. Proiect de lectie Propunător:PICOŞ MIHAELA ARA Data Şcoala Gimnazială Nr.28, Galaţi Clasa a VII-a Disciplina-Religie Subiectul lecţiei-Învierea lui Lazăr, rolul iubirii lui Hristos pentru prietenii Săi Tipul lecţiei- mixtă Scopul lecţiei-consolidarea comportamentului religios-moral prin stimularea practicării virtuţilor creştine Obiective operaţionale: 1-să rezume textul în care este prezentată minunea 2-să identifice atributele divine dovedite de Hristos în săvârşirea acestei minuni 3-să formulze învăţături spirituale desprinse din această minune 4-să explice partea a doua a titlului 5-să identifice soluţii de ajutorare a unor prieteni aflaţi în diferite situaţii Strategia didactică Metode şi procedee:conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lectura, argumentarea, expunerea, povestirea, demonstraţia cu substitute Mijloace de învăţământ: Sf.Scriptură, planşe, icoana Învierii lui Lazăr, harta Palestinei perioada Nou Testamentară, filme Iisus din Nazaret, Patimile lui Hristos Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe Nr.crt. Etapele lecţiei Ob.op. Timp Activitate prof. Activitate elev Metode şi procedee Mijloace de învăţ. Forme de org. Evaluare 5. Comunica- rea O1 Indică textul scriptu ristic Ioan 11,1-45 -explicare termeni necunos cuţi -precizare, localizare pe harta NT a locului în care s-a petrecut minunea -participanţi -supunerea necondiţionată a lumii nevăzute către Hristos -morţii trăiesc în altă parte o viaţă conştientă, perso- nală -Hristos este Om adevărat şi Dum- nezeu adevărat Caută, Discută, Ascultă, Explică, Lectură, explicaţie, internet, Filme, conversaţie Sf.Scriptură, Biblia online, Explicarea minunii online, folosind lucrări ale Sf.Părinţi (Biblioteca Teologica), icoana Învierii lui Lazăr Activitate frontala Aprecieri verbale 6. Fixare şi sistema- tizare o1, o2, o3, o4 -ideile principale - Dragostea rămâne şi după moarte -Prietenia se dovedeşte în necazuri -Cine-l are pe Hristos prieten, are totul. 7. Asocierea O5 -ex.de prietenii ce- lebre-Sf.Vasile cel Mare cu Sf.Gri- gore de Nazians -orice creştin trebuie să se stră- duiască să devină prietenul lui Hristos -elevii să precizeze cum pot demonstra că sunt prietenii lui Hristos -Ioan 15,14 Se împart elevii în 3 echipe, li se împart sarcinile de lucru-să identifice soluţii de ajutorare a unui prieten aflat într-una din situaţiile: a.este bolnav, b.este leneş, c.este sărac -se discută soluţiile propuse c). O strategie didactică, la o disciplină socio-umană, la alegere, corespunzătoare unui învăţământ bazat pe competenţe şi centrat pe activitatea elevilor. Cvintetul-metodă prin care se rezumă şi se sintetizează cunoştinţele desprinse dintr-un text, dezbatere, prezentate apoi sub forma unei poezi cu 5 versuri. 1.Cuvântul cheie al conţinutului (substantiv). 2.2 cuvinte care prezintă o descriere a cuvântului cheie (adjective). 3.3 cuvinte care exprimă acţiuni legate de cuvântul cheie (verbe la gerunziu sau alt mod). 4.4 cuvinte care exprimă sentimentele şi atitudinile elevului faţă de conceptul cheie. 5.Un cuvânt care exprimă esenţa problemei. Utilizarea cvintetului-când se urmăreşte realizarea unei reflecţii rapide şi eficiente asupra unui text. Poate fi şi instrument de evaluare a nivelului de înţelegere a problemei în discuţie. Ex. Tema Slujire şi misiune-acasă Alcătuiţi câte un cvintet pt.cuvintele cheie: copiii b.părinţii 1.copiii 2.cuminţi, încântători 3.cinstind, ascultând, ajutând 4.nu uita de părinţi 5.recunoscători. Citirea versurilor: 5,1,2,3,4 Copiii/ cuminţi, încântători/ cinstind, ascultând, ajutând/ nu uită de părinţi. 1.părinţii 2.truditori, îndurători 3.protejând, mângâind, îndrumând 4.strâng toţi copiii acasă 5.responsabili. Citirea versurilor: 5,1,2,3,4: Responsabili/Parinţii/truditori, îndurători/ protejând, mângâind, îndrumând / strâng toţi copiii acasă.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.