Om si Societate

Despre proiect

Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE), a demarat, în data de 2 decembrie 2010, proiectul cu titlul „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă în valoare de 13.926.074,97 lei, reprezentând 79% din valoarea totală a costurilor eligibile şi va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni, în parteneriat cu SC Siveco Romania SA, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie - TEHNE şi SC Millenium Design Group SRL.

Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea calităţii în învăţământul preuniversitar, prin dezvoltarea competenţelor necesare cadrelor didactice performante, urmărind îmbunătăţirea permanentă şi formarea profesională continuă a dascălilor, cu specializare în aria curriculară „Om şi Societate”. 

 

Cui se adresează?

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 5.000 cadre didactice care nu au obţinut încă definitivatul şi/sau gradele didactice.

Româna
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.